Metody pracy

EDUKACJA JĘZYKOWA - Angielski krok po kroku z English speakerem.

W nauce języka obcego kładziemy duży nacisk na systematyczność. Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, a to za sprawą symulacyjnego prowadzenia zajęć z  English speakerem. Lekcje z English speakerem, mają charakter zabaw integrujących, umiejętności językowe. W English Preschool, dwujęzycznii nauczyciele dbają, aby każde dziecko czuło się konfortowo i przyswajało język angielski w swoim tempie, lekko, łatwo i przyjemnie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA "MathRiders" - Matematyką zarażamy, a nie zrażamy.

Sosujemy sytem nauki matematyki"MathRiders", który wprowadza dzieci w świat królowej nauk. Dzieci podczas lekcji matematyki wspomagają rozwój mądrego procesu uczenia. Dlatego najważniejsze są ich osobiste doświadczenia. To dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Doświadczenia są specjalnie dobrane i korzystnie dostosowane do potrzeb dziecka, dzięki czemu przyczyniają się do rozwijania jego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej. Dzieci podczas lekcji matematyki, zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: orientacji przestrzennej, 
liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów poprzez liczenie na palcach, aż do sprawnych obliczeń w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki)​

EDUKACJA PRZEZ ROBOTYKĘ

Podczas zajęć z Robotyki z klockami lego mali inżynierowie zdobywają wiedzę z budowy i programowania robotów, a także poznają terminy tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania. zajęcia choć sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów i innych budowli. Atrakcje dla dzieci są przygotowane z niezwykłą starannością przez instruktorów prowadzących zajęcia. Dadatkowe, aktywne formy nauki pozwalają lepiej zrozumieć matematykę, informatykę, technikę, dlatego dzięki zajęciom robotyki dzieci lepiej radzą sobie w przyszłości z przedmiotami ścisłymi. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia dzieciom wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umacnia ich wiarę we własne możliwości.

EDUKACJA PRZEZ AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych i smaku estetycznego. Szeroko pojęte zdrowie(w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym)kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celów i treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków. Mając to na uwadze nauczyciele powinni zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość.

CRAFT

Zajęcia Craft mają na celu rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne i udział w konkursach krajowych i zagranicznych. Poprzez poznawanie różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnymi materiałami dzieci doskonalić będą sprawności manualne poprawiające motorykę rączek, co ma korzystny wpływ na naukę ładnego pisania.

SCIENCE

Kolejna propozycja zajęć własnego autorstwa realizowana w English Preschool. Dzieci uczą się odkrywać świat nauki i przyrody poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji otaczającego świata, przyrody, anatatomi człowieka itp. 

Zobacz także:

Przedszkole

W naszym przedszkolu stawiamy na aktywność twórczą i zabawę, które pozwalają dziecku lepiej poznać i zrozumieć otaczający świat.

Żłobek

Żłobek Mali Einsteini jest przewodnikiem,opiekunem i profesjonalnym doradcą dla naszych podopiecznych.To miejsce, dzie maluch świetnie się bawi,choć stawia przed sobą poważne cele.

Galeria zdjęć