Metody pracy

EDUKACJA JĘZYKOWA - Angielski krok po kroku.

W nauce języka obcego kładziemy duży nacisk na systematyczność. Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, a to za sprawą symulacyjnego prowadzenia zajęć z lektorem polskim. Lekcje z lektorem polskim mają charakter zabaw integrujących, umiejętności językowe. W naszym przedszkolu lektor polski dba, aby każde dziecko czuło się konfortowo i przyswajało język angielski w swoim tempie, lekko, łatwo i przyjemnie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA "MathRiders" - Matematyką zarażamy, a nie zrażamy.

Sosujemy sytem nauki matematyki"MathRiders", który wprowadza dzieci w świat królowej nauk. Dzieci podczas lekcji matematyki wspomagają rozwój mądrego procesu uczenia. Dlatego najważniejsze są ich osobiste doświadczenia. To dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Doświadczenia są specjalnie dobrane i korzystnie dostosowane do potrzeb dziecka, dzięki czemu przyczyniają się do rozwijania jego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej. Dzieci podczas lekcji matematyki, zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie: orientacji przestrzennej, 
liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów poprzez liczenie na palcach, aż do sprawnych obliczeń w pamięci, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki)​

EDUKACJA PRZEZ GLOBALNE CZYTANIE

Metoda Domana polega na wielokrotnym pokazywaniu dziecku zestawów kart ze ściśle określoną treścią. Każdy zestaw słów prezentujemy dziecku 3 razy dziennie w odstępach 30-sto minutowych. Zestaw jest codziennie modyfikowany. Rozpoczynając zabawę w czytanie metodą globalną jako pierwsze pokazujemy dziecku proste rzeczowniki, które łatwo znajdzie w swoim otoczeniu. Dziecko zapamiętuje wyrazy słuchowo i musi się z nimi oswoić, zaakceptować je. 

EDUKACJA MUZYCZNA

Muzyka jako jedyna z dziedzin sztuki odgrywa ogromna rolę w życiu każdego człowieka. Cały czas jest wokół nas. Wszystkie dźwięki, odgłosy i zjawiska akustyczne, jakie dochodzą do naszych uszu, nazywać możemy muzyką. Większość dzieci pierwszy świadomy kontakt z muzyką nawiązuje dopiero w przedszkolu . Wychowanie muzyczne w przedszkolu ma na celu: przyzwyczajenie do różnych form obcowania z nią, rozwijania aktywności i motywacji do działania w kontakcie z otoczeniem oraz kształtowania emocjonalnego stosunku do poznawanej rzeczywistości. Podstawową zaś funkcją edukacji muzycznej jest jej funkcja ogólnorozwojowa, która obejmuje rozwój umysłowy, emocjonalny oraz rozwój ruchowy. Muzyka powinna pojawiać się każdego dnia w pracy nauczyciela, a zajęcia muzyczne powinny być dla dzieci żródłem radości, dawać odprężenie oraz ożywiać pracę umysłu. Obcowanie z muzyka rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci, zatem muzyka ma również działanie terapeutyczne.

EDUKACJA PRZEZ ROBOTYKĘ

Podczas zajęć z Robotyki z klockami lego mali inżynierowie zdobywają wiedzę z budowy i programowania robotów, a także poznają terminy tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania. zajęcia choć sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów i innych budowli. Atrakcje dla dzieci są przygotowane z niezwykłą starannością przez instruktorów prowadzących zajęcia. Dadatkowe, aktywne formy nauki pozwalają lepiej zrozumieć matematykę, informatykę, technikę, dlatego dzięki zajęciom robotyki dzieci lepiej radzą sobie w przyszłości z przedmiotami ścisłymi. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia dzieciom wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umacnia ich wiarę we własne możliwości.

EDUKACJA AKADEMI MAŁEGO EINSTEINA - Świat eksperymentów i doświadczeń.

W Akademi Małego Eimsteina, wprowadzamy dzieci w niezwykły świat nauk ścisłych poprzez fascynujące eksperymenty i doświadczenia. Dzieci w białych fartuchach i okularach laboratoryjnych pod okiem nauczyciela wcielają się w małych naukowców. Każy eksperyment wzbudza dreszczyk pozytywnych emocji i ciekawość kolejnych zabaw.

EDUKACJA PRZEZ SPORT

Wiek przedszkolny to okres wzmożonego wzrostu organizmu dziecka. Ruch jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia,rozwijania sprawności, nabywania doświadczeń, kształtowania nawyków, postaw i umiejętności, rozwijania uczuć społecznych i smaku estetycznego. Szeroko pojęte zdrowie(w sensie fizycznym, psychicznym i społecznym)kojarzy się zawsze z prawidłowym rozwojem fizycznym i pełną sprawnością ruchową. W obecnych warunkach cywilizacji technicznej i urbanizacji, dziecko ma bardzo ograniczone możliwości spontanicznego wyżycia się ruchowego. Niekorzystne tendencje w wychowaniu rodzinnym wymuszają na nauczycielach przedszkola znaczne rozszerzenie celów i treści działalności pedagogicznej w zakresie rozwoju fizycznego i wychowania zdrowotnego przedszkolaków. Mając to na uwadze nauczyciele powinni zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój psychomotoryczny i kształtować prawidłowe postawy wobec zajęć ruchowych, aby ćwiczenia i zabawy sprawiały dzieciom radość.

Zobacz także:

English Preschool

W naszym przedszkolu z akcentem brytyjskim, stawiamy na edukację poprzez kreatywną zabawę, która w naturalny sposób angażuje dzieci do przyswajania wiedzy.

Żłobek

Żłobek Mali Einsteini jest przewodnikiem,opiekunem i profesjonalnym doradcą dla naszych podopiecznych.To miejsce, dzie maluch świetnie się bawi,choć stawia przed sobą poważne cele.

Galeria zdjęć